Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 75 praní 3,75l

Perwoll Renew Black prací prostředek 75 praní 3,75l

Perwoll
 • 75 p.dáv
Art. č.: 82-353014
999,00 Kč
1 p.dáv 13,32 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Varování: Způsobuje silné podráždění očí. Může způsobit alergickou reakci.

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Coccolino Care Černé a tmavé prádlo tekutý prací přípravek 45 praní 1,8l

  Coccolino Care Černé a tmavé prádlo tekutý prací přípravek 45 praní 1,8l

  Coccolino
  • 45 p.dáv
  599,90 Kč
  1 p.dáv 13,33 Kč
 • Obrázek Coccolino Care Black & Dark tekutý prací přípravek 60 praní 2,4l

  Coccolino Care Black & Dark tekutý prací přípravek 60 praní 2,4l

  Coccolino
  • 60 p.dáv
  359,00 Kč
  1 p.dáv 5,98 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

  Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

  Sanytol
  • 34 p.dáv
  439,00 Kč
  1 p.dáv 12,91 Kč
 • Obrázek Coccolino Care Barevné prádlo tekutý prací přípravek 45 praní 1,8l

  Coccolino Care Barevné prádlo tekutý prací přípravek 45 praní 1,8l

  Coccolino
  • 45 p.dáv
  599,90 Kč
  1 p.dáv 13,33 Kč