Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 54 praní 2970ml

Perwoll Renew Black prací prostředek 54 praní 2970ml

Perwoll
 • 54 p.dáv
Art. č.: 82-347498
539,00 Kč
1 p.dáv 9,98 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Varování: Způsobuje silné podráždění očí. Může způsobit alergickou reakci.

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Woolite Keratin Therapy Whites tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite Keratin Therapy Whites tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite
  • 60 p.dáv
  259,00 Kč
  1 p.dáv 4,31 Kč
 • Obrázek Savo Prací gel univerzální 100 praní 5l

  Savo Prací gel univerzální 100 praní 5l

  Savo
  • 100 p.dáv
  599,90 Kč
  1 p.dáv 5,99 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite
  • 60 p.dáv
  259,00 Kč
  1 p.dáv 4,31 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy Darks Denim Black tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite Keratin Therapy Darks Denim Black tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite
  • 45 p.dáv
  349,90 Kč
  1 p.dáv 7,77 Kč