Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 36 praní 1980ml

Perwoll Renew Black prací prostředek 36 praní 1980ml

Perwoll
 • 36 p.dáv
Art. č.: 82-347491
309,90 Kč
1 p.dáv 8,60 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Varování: Způsobuje silné podráždění očí. Může způsobit alergickou reakci.

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 63 praní 2,835l

  Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 63 praní 2,835l

  Persil
  • 63 p.dáv
  719,90 Kč
  1 p.dáv 11,42 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Wool 1,92 L (32 praní) - prací gel

  Perwoll Renew Wool 1,92 L (32 praní) - prací gel

  Perwoll
  • 32 p.dáv
  309,90 Kč
  1 p.dáv 9,68 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll Renew Black prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll
  • 32 p.dáv
  309,90 Kč
  1 p.dáv 9,68 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Color prací prostředek 54 praní 2970ml

  Perwoll Renew Color prací prostředek 54 praní 2970ml

  Perwoll
  • 54 p.dáv
  459,90 Kč
  1 p.dáv 8,51 Kč