Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 32 praní 1920ml

Perwoll Renew Black prací prostředek 32 praní 1920ml

Perwoll
 • 32 p.dáv
Art. č.: 82-343320
329,00 Kč
1 p.dáv 10,28 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ecover prací gel na barevné prádlo.

  Ecover prací gel na barevné prádlo.

  Ecover
  • 1 l
  249,90 Kč
  1 l 249,90 Kč
 • Obrázek Ecover prací gel Zero.

  Ecover prací gel Zero.

  Ecover
  • 1 500 Mililitr
  399,90 Kč
  1 l 266,60 Kč
 • Obrázek Ecover prací gel na jemné prádlo.

  Ecover prací gel na jemné prádlo.

  Ecover
  • 750 Mililitr
  164,90 Kč
  1 l 219,86 Kč
 • Obrázek PERSIL GEL SENSITIVE 1L 20D

  PERSIL GEL SENSITIVE 1L 20D

  • 20 p.dáv
  219,90 Kč
  1 p.dáv 10,99 Kč