Obrázek Perwoll prací gel Color 60 praní, 3000ml

Perwoll prací gel Color 60 praní, 3000ml

Perwoll
 • 60 p.dáv
Art. č.: 82-353009
889,00 Kč
1 p.dáv 14,81 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc /ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel Tekutý Prací Prostředek 1.7l, 34 Praní, +Touch Of Lenor Fresh Air

  Ariel
  • 34 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 14,67 Kč
 • Obrázek REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

  REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

  REX
  • 50 p.dáv
  479,00 Kč
  1 p.dáv 9,58 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Color 40 praní, 2000ml

  Perwoll prací gel Color 40 praní, 2000ml

  Perwoll
  • 40 p.dáv
  599,00 Kč
  1 p.dáv 14,97 Kč