Obrázek Persil Sensitive 2,5 L (50 praní) - prací gel

Persil Sensitive 2,5 L (50 praní) - prací gel

Persil
  • 50 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-302769
399,90 Kč
1 p.dáv 7,99 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty