Obrázek Persil prací gel Lavender Freshness 44 praní

Persil prací gel Lavender Freshness 44 praní

Persil
 • 44 p.dáv
Art. č.: 82-347522
589,90 Kč
1 p.dáv 13,40 Kč

Nebezpečí

Persil Color Active Gel Lavender. Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Perwoll Renew Blossom 1,92 L (32 praní) - prací gel

  Perwoll Renew Blossom 1,92 L (32 praní) - prací gel

  Perwoll
  • 30 p.dáv
  239,90 Kč
  1 p.dáv 7,99 Kč
 • Obrázek PERSIL prací gel Deep Clean Plus Active Gel Color 70 praní, 3,5l

  PERSIL prací gel Deep Clean Plus Active Gel Color 70 praní, 3,5l

  Persil
  • 70 p.dáv
  759,90 Kč
  1 p.dáv 10,85 Kč
 • Obrázek PERSIL prací gel Sensitive 70 praní, 3,5l

  PERSIL prací gel Sensitive 70 praní, 3,5l

  Persil
  • 70 p.dáv
  759,90 Kč
  1 p.dáv 10,85 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 90 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 90 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel
  • 90 p.dáv
  499,90 Kč
  1 p.dáv 5,55 Kč