Obrázek Persil prací gel Lavender Freshness 20 praní

Persil prací gel Lavender Freshness 20 praní

Persil
 • 20 p.dáv
Art. č.: 82-353037
179,90 Kč
1 p.dáv 8,99 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Přípravek pro praní prádla. Varování. 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 39 Praní, + Extra Čisticí Účinky

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 39 Praní, + Extra Čisticí Účinky

  Ariel
  • 39 p.dáv
  424,90 Kč
  1 p.dáv 10,89 Kč
 • Obrázek Savo Jarní svěžest prací gel 48W 2,4l

  Savo Jarní svěžest prací gel 48W 2,4l

  Savo
  • 48 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 9,37 Kč
 • Obrázek Lenor Tekutý Prací Prostředek 60 Praní, Vanilla Orchid & Golden Amber

  Lenor Tekutý Prací Prostředek 60 Praní, Vanilla Orchid & Golden Amber

  Lenor
  • 60 p.dáv
  419,00 Kč
  1 p.dáv 6,98 Kč
 • Obrázek REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 20 praní, 900ml

  REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 20 praní, 900ml

  REX
  • 20 p.dáv
  159,90 Kč
  1 p.dáv 7,99 Kč