Obrázek Persil prací gel Color 44 praní

Persil prací gel Color 44 praní

Persil
 • 44 p.dáv
Art. č.: 82-347519
699,00 Kč
1 p.dáv 15,88 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘÍ STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Active Gel Color 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil Active Gel Color 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil
  • 20 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 10,49 Kč
 • Obrázek PERSIL GEL COLOR 66D

  PERSIL GEL COLOR 66D

  • 66 p.dáv
  919,00 Kč
  1 p.dáv 13,92 Kč
 • Obrázek PERSIL GEL EXP SENSITIVE 40D

  PERSIL GEL EXP SENSITIVE 40D

  • 40 p.dáv
  699,00 Kč
  1 p.dáv 17,47 Kč
 • Obrázek PERSIL GEL EXP COLOR LAVENDER 60D

  PERSIL GEL EXP COLOR LAVENDER 60D

  • 60 p.dáv
  919,00 Kč
  1 p.dáv 15,31 Kč