Obrázek Persil Deep Clean Universal 4in1 Discs koncentrovaný prací prostředek 13 praní 13 x 16,5g (214,5g)

Persil Deep Clean Universal 4in1 Discs koncentrovaný prací prostředek 13 praní 13 x 16,5g (214,5g)

Persil
 • 13 Kus
Art. č.: 82-353039
369,00 Kč
1 ks 28,38 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo pro všechny typy praček. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo Trio Power kapsle na praní univerzální jarní svěžest 26 praní 548,6g

  Savo Trio Power kapsle na praní univerzální jarní svěžest 26 praní 548,6g

  Savo
  • 26 p.dáv
  749,90 Kč
  1 p.dáv 28,84 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

  Ariel
  • 20 p.dáv
  299,00 Kč
  1 p.dáv 14,95 Kč
 • Obrázek Savo Trio Power kapsle na praní univerzální 26 praní 548,6g

  Savo Trio Power kapsle na praní univerzální 26 praní 548,6g

  Savo
  • 26 p.dáv
  749,90 Kč
  1 p.dáv 28,84 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil
  • 28 p.dáv
  649,90 Kč
  1 p.dáv 23,21 Kč