Obrázek Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 70 praní 3,5l

Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 70 praní 3,5l

PERSIL
 • 70 p.dáv
Art. č.: 82-324782
799,90 Kč
1 p.dáv 11,42 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Persil Active Gel. Prací prostředek. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 50 praní 4,5l

  Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 50 praní 4,5l

  Lovela
  • 50 p.dáv
  499,90 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel
  • 60 p.dáv
  539,00 Kč
  1 p.dáv 8,98 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 16 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 16 Praní, + Kompletní Ochrana Vláken

  Ariel
  • 16 p.dáv
  199,90 Kč
  1 p.dáv 12,49 Kč
 • Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

  Woolite
  • 60 p.dáv
  259,00 Kč
  1 p.dáv 4,31 Kč