Obrázek Persil Deep Clean Freshness by Silan prací prostředek 42 praní 2,52kg

Persil Deep Clean Freshness by Silan prací prostředek 42 praní 2,52kg

PERSIL
 • 42 p.dáv
Art. č.: 82-347517
699,00 Kč
1 p.dáv 16,64 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek PERSIL PRASEK FRESH BY SILAN 60D BOX

  PERSIL PRASEK FRESH BY SILAN 60D BOX

  • 60 p.dáv
  799,90 Kč
  1 p.dáv 13,33 Kč
 • Obrázek ARIEL PRASEK OXI 38D

  ARIEL PRASEK OXI 38D

  • 38 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 11,83 Kč
 • Obrázek ARIEL PRASEK COLOR 1,17KG 18D

  ARIEL PRASEK COLOR 1,17KG 18D

  • 18 p.dáv
  189,90 Kč
  1 p.dáv 10,55 Kč
 • Obrázek Ariel Prací Prášek 2.925 KG 45 Praní, Mountain Spring

  Ariel Prací Prášek 2.925 KG 45 Praní, Mountain Spring

  Ariel
  • 45 p.dáv
  449,00 Kč
  1 p.dáv 9,97 Kč