Obrázek Persil Deep Clean Color prací prostředek 42 praní 2,52kg

Persil Deep Clean Color prací prostředek 42 praní 2,52kg

PERSIL
 • 42 p.dáv
Art. č.: 82-347516
599,00 Kč
1 p.dáv 14,26 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Prací prostředek. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Prášek Na Praní 5.5 kg 100 Praní, +Touch Of Lenor Unstoppables

  Ariel Prášek Na Praní 5.5 kg 100 Praní, +Touch Of Lenor Unstoppables

  Ariel
  • 100 p.dáv
  999,00 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč
 • Obrázek Persil Freshness by Silan 3,9 kg (60 praní) - prací prášek, box

  Persil Freshness by Silan 3,9 kg (60 praní) - prací prášek, box

  PERSIL
  • 60 p.dáv
  799,90 Kč
  1 p.dáv 13,33 Kč
 • Obrázek Savo Prací prášek univerzální 47 praní 3,29kg

  Savo Prací prášek univerzální 47 praní 3,29kg

  Savo
  • 47 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 10,61 Kč
 • Obrázek Ariel Prášek Na Praní 3.3 kg 60 Praní, Color

  Ariel Prášek Na Praní 3.3 kg 60 Praní, Color

  Ariel
  • 60 p.dáv
  799,00 Kč
  1 p.dáv 13,31 Kč