Obrázek Persil Deep Clean Color Gel přípravek pro praní prádla 66 praní 2,97l

Persil Deep Clean Color Gel přípravek pro praní prádla 66 praní 2,97l

Persil
 • 66 p.dáv
Art. č.: 82-353052
919,00 Kč
1 p.dáv 13,92 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Perwoll Renew Repair 2,88 L (48 praní) - prací gel

  Perwoll Renew Repair 2,88 L (48 praní) - prací gel

  Perwoll
  • 48 p.dáv
  459,90 Kč
  1 p.dáv 9,58 Kč
 • Obrázek Persil Deep Clean Active Gel přípravek pro praní prádla 44 praní 1,98l

  Persil Deep Clean Active Gel přípravek pro praní prádla 44 praní 1,98l

  Persil
  • 44 p.dáv
  594,90 Kč
  1 p.dáv 13,52 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel
  • 60 p.dáv
  799,00 Kč
  1 p.dáv 13,31 Kč
 • Obrázek Ariel Sensitive 2,145 L (39 praní) - prací gel

  Ariel Sensitive 2,145 L (39 praní) - prací gel

  Ariel
  • 39 p.dáv
  424,90 Kč
  1 p.dáv 10,89 Kč