Obrázek Persil Deep Clean Color Active Gel prací prostředek 63 praní 2,835l

Persil Deep Clean Color Active Gel prací prostředek 63 praní 2,835l

PERSIL
 • 63 p.dáv
Art. č.: 82-347501
849,00 Kč
1 p.dáv 13,47 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Persil Color Active Gel. Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo Prací gel univerzální 20 praní 1l

  Savo Prací gel univerzální 20 praní 1l

  Savo
  • 20 p.dáv
  339,00 Kč
  1 p.dáv 16,95 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

  Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

  Sanytol
  • 34 p.dáv
  439,00 Kč
  1 p.dáv 12,91 Kč
 • Obrázek REX GEL COLOR ORCHID MACADAM 19D

  REX GEL COLOR ORCHID MACADAM 19D

  • 19 p.dáv
  159,90 Kč
  1 p.dáv 8,41 Kč
 • Obrázek Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 110 praní 4,95l

  Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 110 praní 4,95l

  PERSIL
  • 110 p.dáv
  419,00 Kč
  1 p.dáv 3,80 Kč