Obrázek Persil Deep Clean Active Gel přípravek pro praní prádla 66 praní 2,97l

Persil Deep Clean Active Gel přípravek pro praní prádla 66 praní 2,97l

Persil
 • 66 p.dáv
Art. č.: 82-353054
919,00 Kč
1 p.dáv 13,92 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽĺ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte Kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc /ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Active Gel Color 2,5 L (50 praní) - prací gel

  Persil Active Gel Color 2,5 L (50 praní) - prací gel

  Persil
  • 50 p.dáv
  669,90 Kč
  1 p.dáv 13,39 Kč
 • Obrázek Persil Active Gel Regular 2,5 L (50 praní) - prací gel

  Persil Active Gel Regular 2,5 L (50 praní) - prací gel

  Persil
  • 50 p.dáv
  669,90 Kč
  1 p.dáv 13,39 Kč
 • Obrázek Persil Sensitive 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil Sensitive 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil
  • 20 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 10,49 Kč
 • Obrázek REX Aromatherapy Color přípravek pro praní prádla 50 praní 2,25l

  REX Aromatherapy Color přípravek pro praní prádla 50 praní 2,25l

  REX
  • 50 p.dáv
  479,00 Kč
  1 p.dáv 9,58 Kč