Obrázek Persil Deep Clean Active Gel přípravek pro praní prádla 44 praní 1,98l

Persil Deep Clean Active Gel přípravek pro praní prádla 44 praní 1,98l

Persil
 • 44 p.dáv
Art. č.: 82-347520
594,90 Kč
1 p.dáv 13,52 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážně podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite
  • 45 p.dáv
  349,90 Kč
  1 p.dáv 7,77 Kč
 • Obrázek REX Aromatherapy Color přípravek pro praní prádla 50 praní 2,25l

  REX Aromatherapy Color přípravek pro praní prádla 50 praní 2,25l

  REX
  • 50 p.dáv
  479,00 Kč
  1 p.dáv 9,58 Kč
 • Obrázek Persil Deep Clean Expert Sensitive přípravek pro praní prádla 40 praní 1,80l

  Persil Deep Clean Expert Sensitive přípravek pro praní prádla 40 praní 1,80l

  Persil
  • 40 p.dáv
  699,00 Kč
  1 p.dáv 17,47 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 60 praní 3l

  Perwoll Renew Black prací prostředek 60 praní 3l

  Perwoll
  • 60 p.dáv
  889,00 Kč
  1 p.dáv 14,81 Kč