Obrázek Persil Active Gel Color 1 L (20 praní) - prací gel

Persil Active Gel Color 1 L (20 praní) - prací gel

Persil
  • 20 p.dáv
Art. č.: 82-291091
209,90 Kč
1 p.dáv 10,49 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty