Obrázek Pantene Pro-V Perfect Volume Sprej Na Vlasy S Jojobovým Olejem Pro Dokonalý Objem, 250 ML

Pantene Pro-V Perfect Volume Sprej Na Vlasy S Jojobovým Olejem Pro Dokonalý Objem, 250 ML

Pantene
  • 250 ml
BILLA Cena
Art. č.: 82-295792
129,90 Kč
1 l 519,60 Kč

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechovat. Nestříkat do očí. Používat výhradně k určenému účelu. Nádobu vyhoďte, až když je úplně prázdná.

Podobné produkty