Obrázek Jar Sensitive Tea Tree & Mint Tekutý Prostředek Na Mytí Nádobí Jemný K Rukám 450 ML

Jar Sensitive Tea Tree & Mint Tekutý Prostředek Na Mytí Nádobí Jemný K Rukám 450 ML

Jar
  • 450 ml
Art. č.: 82-308568
46,90 Kč
1 l 104,22 Kč

Nebezpečí

Zpusobuje vážné podráždení ocí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými úcinky. Uchovávejte mimo dosah detí. PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou.

Podobné produkty