Obrázek Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 81 ks

Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 81 ks

Jar
  • 81 ks
Art. č.: 82-354093
999,00 Kč
1 ks 12,33 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate.

Podobné produkty