Obrázek Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon,  140ks

Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 140ks

Jar
  • 140 ks
Art. č.: 82-345583
1 499,00 Kč
1 ks 10,70 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty