Obrázek Jar Čistící Kapsle Do Myčky Nádobí, Snadné Čištění, Vůně Citronu, 2 Kapslí

Jar Čistící Kapsle Do Myčky Nádobí, Snadné Čištění, Vůně Citronu, 2 Kapslí

Jar
  • 2 ks
BILLA Cena
Art. č.: 82-345088
109,90 Kč
1 ks 54,95 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Trideceth-n, Citric Acid.

Podobné produkty