Obrázek Jar Čistič Myčky Nádobí, Hloubkové Čištění, Tekutý, Vůně Citronu, 250 ml

Jar Čistič Myčky Nádobí, Hloubkové Čištění, Tekutý, Vůně Citronu, 250 ml

Jar
  • 250 ml
Art. č.: 82-345087
119,90 Kč
1 l 479,60 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje Citric Acid.

Podobné produkty