Obrázek Finish Quantum All in 1 kapsle do myčky nádobí Lemon Sparkle 120 ks 1,248 kg

Finish Quantum All in 1 kapsle do myčky nádobí Lemon Sparkle 120 ks 1,248 kg

Finish
  • 120 ks
Art. č.: 82-352544
899,00 Kč
1 ks 7,49 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Neoddělujte uvízlé kapsle

Finish Quantum All in 1 kapsle do myčky nádobí - Lemon. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Podobné produkty