product.productimage

Finish Powerball Ultimate All in 1 Lemon kapsle do myčky nádobí 60 ks 774g

Finish
 • 60 Kus
product.info.skuprefix
799,00 Kč
1 ks 13,31 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Finish Ultimate All in 1 kapsle do myčky nádobí - Lemon. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • product.productimage

  Somat All-in-1 Extra tablety do myčky 42 ks

  Somat
  • 42 Kus
  469,00 Kč
  1 ks 11,16 Kč
 • product.productimage

  Somat Excellence tablety do myčky 75 ks

  Somat
  • 75 Kus
  749,00 Kč
  1 ks 9,98 Kč
 • product.productimage

  Somat All in 1 Extra Lemon & Lime tablety do automatické myčky na nádobí 100 x 17,6g (1760g)

  Somat
  • 100 Kus
  749,00 Kč
  1 ks 7,49 Kč
 • product.productimage

  Somat Excellence tablety do myčky 48 ks

  Somat
  • 48 Kus
  639,00 Kč
  1 ks 13,31 Kč