Obrázek Finish Powerball Rinse & Shine Lemon leštidlo 800ml

Finish Powerball Rinse & Shine Lemon leštidlo 800ml

Finish
 • 800 Mililitr
Art. č.: 82-343285
204,90 Kč
1 l 256,12 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Finish leštidlo - Lemon. Nebezpečná složka: isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-61 (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Somat Excellence Duo gel do myčky na mytí nádobí 2 x 630ml

  Somat Excellence Duo gel do myčky na mytí nádobí 2 x 630ml

  Somat
  • 70 p.dáv
  639,90 Kč
  1 p.dáv 9,14 Kč
 • Obrázek Finish Lemon čistič myčky 2 x 250ml

  Finish Lemon čistič myčky 2 x 250ml

  Finish
  • 500 Mililitr
  229,00 Kč
  1 l 458,00 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Rinse & Shine leštidlo 400ml

  Finish Powerball Rinse & Shine leštidlo 400ml

  Finish
  • 400 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 349,75 Kč
 • Obrázek Jar Čistič Myčky Nádobí, Hloubkové Čištění, Tekutý, Vůně Citronu, 250 ml

  Jar Čistič Myčky Nádobí, Hloubkové Čištění, Tekutý, Vůně Citronu, 250 ml

  Jar
  • 250 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 519,60 Kč