Obrázek Finish Classic Prášek do myčky nádobí Lemon Sparkle 1,2kg

Finish Classic Prášek do myčky nádobí Lemon Sparkle 1,2kg

Finish
  • 1,2 kg
BILLA Cena
Art. č.: 82-345391
449,90 Kč
1 kg 374,91 Kč

Nebezpečí

Finish Classic prášek do myčky nádobí - Lemon Sparkle. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty