Obrázek Ecover prací prášek univerzální.

Ecover prací prášek univerzální.

Ecover
  • 1,2 kg
Art. č.: 82-347789
199,90 Kč
1 kg 166,58 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Varování

Zamezte styku s kůží a očima.
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit

jíst a pít.
Používejte osobní ochranné pomůcky.
Běžná opatření protipožární ochrany.

Podobné produkty