Obrázek Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 2 x 55g

Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 2 x 55g

Art. č.: 82-342353
164,90 Kč
1 kg 1 499,09 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecyl sulfát sodný.

Podobné produkty

 • Obrázek Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper
  • 800 Mililitr
  199,90 Kč
  1 l 249,87 Kč
 • Obrázek Ecover WC čistič s vůní jehličí a máty.

  Ecover WC čistič s vůní jehličí a máty.

  Ecover
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos
  • 165 g
  194,90 Kč
  1 kg 1 181,21 Kč
 • Obrázek Bref Spa Moments Serenity tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Spa Moments Serenity tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  174,90 Kč
  1 kg 1 166,00 Kč