Obrázek Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 2 x 55g

Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 2 x 55g

Art. č.: 82-342353
139,90 Kč
1 kg 1 271,81 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecyl sulfát sodný.

Podobné produkty

 • Obrázek clever WC čistič 1l

  clever WC čistič 1l

  clever
  • 1 l
  34,50 Kč
  1 l 34,50 Kč
 • Obrázek DOMESTOS Power Fresh Spring Fresh WC gel 700ml

  DOMESTOS Power Fresh Spring Fresh WC gel 700ml

  Domestos
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Pine čisticí přípravek na toalety 1250ml

  Domestos Extended Power Pine čisticí přípravek na toalety 1250ml

  Domestos
  • 1 250 Mililitr
  109,90 Kč
  1 l 87,92 Kč
 • Obrázek DOMESTOS Power Fresh Floral Fresh WC gel 700ml

  DOMESTOS Power Fresh Floral Fresh WC gel 700ml

  Domestos
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč