Obrázek Cocolino aviváž Passion Flower 1,275l

Cocolino aviváž Passion Flower 1,275l

Coccolino
  • 51 p.dáv
Art. č.: 82-351543
119,90 Kč
1 p.dáv 2,35 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl) ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty