Obrázek Coccolino aviváž Fresh Sky 58 dávek 870ml

Coccolino aviváž Fresh Sky 58 dávek 870ml

Coccolino
  • 58 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-343837
284,90 Kč
1 p.dáv 4,91 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Podobné produkty