Obrázek Coccolino Care prací gel Černé a tmavé prádlo 45w

Coccolino Care prací gel Černé a tmavé prádlo 45w

Coccolino
 • 45 p.dáv
Art. č.: 82-347812
599,00 Kč
1 p.dáv 13,31 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Po použití si opláchněte ruce

Coccolino Care Černé a tmavé prádlo.
TEKUTÝ PRACÍ PŘÍPRAVEK.

VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol- -3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Sensitive 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil Sensitive 1 L (20 praní) - prací gel

  Persil
  • 20 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 10,49 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Color 75 praní, 3750ml

  Perwoll prací gel Color 75 praní, 3750ml

  Perwoll
  • 75 p.dáv
  999,00 Kč
  1 p.dáv 13,32 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Color 40 praní, 2000ml

  Perwoll prací gel Color 40 praní, 2000ml

  Perwoll
  • 40 p.dáv
  599,00 Kč
  1 p.dáv 14,97 Kč
 • Obrázek REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

  REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

  REX
  • 50 p.dáv
  479,00 Kč
  1 p.dáv 9,58 Kč