Obrázek Coccolino Care prací gel Bílé prádlo 60w

Coccolino Care prací gel Bílé prádlo 60w

Coccolino
 • 60 p.dáv
Art. č.: 82-347810
359,00 Kč
1 p.dáv 5,98 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Po použití si opláchněte ruce

COCCOLINO CARE BÍLÉ PRÁDLO
TEKUTÝ PRACÍ PŘÍPRAVEK

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4 isothiazolin-3-on.

Podobné produkty

 • Obrázek Perwoll prací gel Color 75 praní, 3750ml

  Perwoll prací gel Color 75 praní, 3750ml

  Perwoll
  • 75 p.dáv
  999,00 Kč
  1 p.dáv 13,32 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Color 40 praní, 2000ml

  Perwoll prací gel Color 40 praní, 2000ml

  Perwoll
  • 40 p.dáv
  599,00 Kč
  1 p.dáv 14,97 Kč
 • Obrázek REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

  REX prací gel Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 2,25l

  REX
  • 50 p.dáv
  479,00 Kč
  1 p.dáv 9,58 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Black 75 praní, 3750ml

  Perwoll prací gel Black 75 praní, 3750ml

  Perwoll
  • 75 p.dáv
  999,00 Kč
  1 p.dáv 13,32 Kč