Obrázek Coccolino Care prací gel Barevné prádlo 28w

Coccolino Care prací gel Barevné prádlo 28w

Coccolino
 • 28 p.dáv
Art. č.: 82-332863
339,00 Kč
1 p.dáv 12,10 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Po použití si opláchněte ruce

Coccolino Care Barevné prádlo
TEKUTÝ PRACÍ PŘÍPRAVEK
VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil prací gel Color 22 praní

  Persil prací gel Color 22 praní

  Persil
  • 22 p.dáv
  369,00 Kč
  1 p.dáv 16,77 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek 3l, 60 Praní, +Touch Of Lenor Amethyst Flower

  Ariel Tekutý Prací Prostředek 3l, 60 Praní, +Touch Of Lenor Amethyst Flower

  Ariel
  • 3 l
  499,90 Kč
  1 l 166,63 Kč
 • Obrázek Persil prací gel Regular 22 praní

  Persil prací gel Regular 22 praní

  Persil
  • 22 p.dáv
  369,00 Kč
  1 p.dáv 16,77 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Color 75 praní, 3750ml

  Perwoll prací gel Color 75 praní, 3750ml

  Perwoll
  • 75 p.dáv
  999,00 Kč
  1 p.dáv 13,32 Kč