Obrázek Cillit Bang Žádná mastnota 750ml

Cillit Bang Žádná mastnota 750ml

Cillit Bang
 • 750 Mililitr
Art. č.: 82-248586
149,90 Kč
1 l 199,86 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

VAROVÁNÍ.

Cillit Bang Žádná mastnota. Způsobuje vážné podráždění očí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Mr Proper
  • 750 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč
 • Obrázek Fredy čistič odpadů

  Fredy čistič odpadů

  Fredy
  • 500 g
  29,90 Kč
  1 kg 59,80 Kč
 • Obrázek Mr Proper Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Peps Mandarin 800ml

  Mr Proper Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Peps Mandarin 800ml

  Mr Proper
  • 800 Mililitr
  199,90 Kč
  1 l 249,87 Kč
 • Obrázek Cif Perfect Finish Trouba & gril čisticí sprej 435ml

  Cif Perfect Finish Trouba & gril čisticí sprej 435ml

  Cif
  • 435 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 344,59 Kč