Obrázek Cif Krém Lemon 750ml

Cif Krém Lemon 750ml

Cif 
 • 750 Mililitr
Art. č.: 82-347799
119,90 Kč
1 l 159,86 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

VAROVÁNÍ
Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ajax Floral Fiesta Red Flowers univerzální čistící prostředek červený 1000 ml

  Ajax Floral Fiesta Red Flowers univerzální čistící prostředek červený 1000 ml

  Ajax
  • 1 000 Mililitr
  78,90 Kč
  1 l 78,90 Kč
 • Obrázek Ecover multifunkční rozprašovač.

  Ecover multifunkční rozprašovač.

  Ecover
  • 500 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 259,80 Kč
 • Obrázek Savo Univerzální sprej 500ml

  Savo Univerzální sprej 500ml

  Savo
  • 500 Mililitr
  104,90 Kč
  1 l 209,80 Kč