Obrázek Bref Spa Moments Harmony tuhý WC blok 2 x 50g

Bref Spa Moments Harmony tuhý WC blok 2 x 50g

Bref
 • 100 g
Art. č.: 82-348563
109,90 Kč
1 kg 1 099,00 Kč

Nebezpečí

BREF SPA MOMENTS HARMONY. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref Perfume Switch apple-water lilly tuhý WC blok 3x50g

  Bref Perfume Switch apple-water lilly tuhý WC blok 3x50g

  Bref
  • 150 g
  148,90 Kč
  1 kg 992,66 Kč
 • Obrázek Bref Color Aktiv Flower tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Color Aktiv Flower tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  149,90 Kč
  1 kg 999,33 Kč
 • Obrázek DOMESTOS Power Fresh Ocean Fresh WC gel 700ml

  DOMESTOS Power Fresh Ocean Fresh WC gel 700ml

  Domestos
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč
 • Obrázek Bref DeLuxe Royal Orchid tuhý wc blok 3x50g

  Bref DeLuxe Royal Orchid tuhý wc blok 3x50g

  Bref
  • 150 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 066,00 Kč