Obrázek Bref Power Aktiv Pine & Lavender tuhý WC blok 4 x 50g

Bref Power Aktiv Pine & Lavender tuhý WC blok 4 x 50g

Bref
 • 200 g
Art. č.: 82-346767
169,90 Kč
1 kg 849,50 Kč

Nebezpečí

BREF POWER PINE/LAVENDER. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Lavender: Obsahuje 3,7-dimethyloktan-3-ol. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Domestos Aroma Lux Pink Jasmine & Elderflower 3 x 55g

  Domestos Aroma Lux Pink Jasmine & Elderflower 3 x 55g

  Domestos
  • 165 g
  169,90 Kč
  1 kg 1 029,69 Kč
 • Obrázek Domestos Power 5+ Active Blue Water Pink Magnolia tuhý WC blok 53g

  Domestos Power 5+ Active Blue Water Pink Magnolia tuhý WC blok 53g

  Domestos
  • 53 g
  67,90 Kč
  1 kg 1 281,13 Kč
 • Obrázek Domestos Power 5+ Active Blue Water Pink Magnolia tuhý WC blok 3 x 53g

  Domestos Power 5+ Active Blue Water Pink Magnolia tuhý WC blok 3 x 53g

  Domestos
  • 159 g
  144,90 Kč
  1 kg 911,32 Kč
 • Obrázek Domestos Power 5+ Blue Water Ocean WC blok 53g

  Domestos Power 5+ Blue Water Ocean WC blok 53g

  Domestos
  • 53 g
  67,90 Kč
  1 kg 1 281,13 Kč