Obrázek Bref DeLuxe Royal Orchid tuhý wc blok 3x50g

Bref DeLuxe Royal Orchid tuhý wc blok 3x50g

Bref
 • 150 g
Art. č.: 82-336794
159,90 Kč
1 kg 1 066,00 Kč

Nebezpečí

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  • 500 g
  62,90 Kč
  1 kg 125,80 Kč
 • Obrázek Bref Power Aktiv Gel Flower kapalný WC čistič 700ml

  Bref Power Aktiv Gel Flower kapalný WC čistič 700ml

  Bref
  • 700 Mililitr
  95,90 Kč
  1 l 137,00 Kč
 • Obrázek Savo Podlahy a povrchy vůně oceánu 750ml

  Savo Podlahy a povrchy vůně oceánu 750ml

  Savo
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Bref Power Aktiv Pine tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Power Aktiv Pine tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  174,90 Kč
  1 kg 1 166,00 Kč