Obrázek Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

Bref
 • 150 g
Art. č.: 82-313892
149,90 Kč
1 kg 999,33 Kč

Nebezpečí

BREF COLOR AKTIV OCEAN. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění oči. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Cif Ultrafast Koupelna 750ml

  Cif Ultrafast Koupelna 750ml

  Cif
  • 750 ml
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč
 • Obrázek Domestos Power 5 Lavender WC blok 2 x 55g

  Domestos Power 5 Lavender WC blok 2 x 55g

  Domestos
  • 110 g
  139,90 Kč
  1 kg 1 271,81 Kč
 • Obrázek Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  149,90 Kč
  1 kg 999,33 Kč