Obrázek Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

Bref
 • 150 g
Art. č.: 82-313892
184,90 Kč
1 kg 1 232,66 Kč

Nebezpečí

BREF COLOR AKTIV OCEAN. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění oči. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  • 500 g
  29,90 Kč
  1 kg 59,80 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Citrus Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Extended Power Citrus Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  84,90 Kč
  1 l 113,20 Kč
 • Obrázek Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Atlantic Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Extended Power Atlantic Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč