product.productimage

Ariel +Touch Of Lenor Unstoppables All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

Ariel
 • 26 p.dáv
product.info.skuprefix
424,90 Kč
1 p.dáv 16,34 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Linalool, Benzyl salicylate, Tetrahydrolinalool, Linalyl Acetate, Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • product.productimage

  Persil prací kapsle Discs 4v1 Color 11 praní

  Persil
  • 11 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 19,08 Kč
 • product.productimage

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

  Ariel
  • 20 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 24,95 Kč
 • product.productimage

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 24 Praní

  Ariel
  • 24 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 20,79 Kč
 • product.productimage

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

  Ariel
  • 20 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 24,95 Kč