Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 43 Praní, Mountain Spring Clean & Fresh

Ariel Tekutý Prací Prostředek, 43 Praní, Mountain Spring Clean & Fresh

Ariel
  • 43 p.dáv
Art. č.: 82-347328
499,00 Kč
1 p.dáv 11,60 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje Benzisothiazolinone, Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty