Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek 3l, 60 Praní, +Touch Of Lenor Amethyst Flower

Ariel Tekutý Prací Prostředek 3l, 60 Praní, +Touch Of Lenor Amethyst Flower

Art. č.: 82-352911
499,90 Kč
1 l 166,63 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje Benzisothiazolinone, Isoeugenol, Hexyl cinnamal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty