Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 34 Praní, +Extra Clean Power

Ariel Tekutý Prací Prostředek, 34 Praní, +Extra Clean Power

Ariel
  • 34 p.dáv
Art. č.: 82-347324
449,90 Kč
1 p.dáv 13,23 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty