Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

Ariel Tekutý Prací Prostředek, 20 Praní, Color Clean & Fresh

Ariel
  • 20 p.dáv
Art. č.: 82-303466
189,90 Kč
1 p.dáv 9,49 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje Benzisothiazolinone, Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty