Obrázek Ariel Prášek Na Praní 3.3 kg 60 Praní, Color

Ariel Prášek Na Praní 3.3 kg 60 Praní, Color

Ariel
  • 60 p.dáv
Super cena
Art. č.: 82-345140
399,90 Kč
1 p.dáv 6,66 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Podobné produkty