Obrázek Ariel Prací Prášek 1.98 kg 36 Praní, Color

Ariel Prací Prášek 1.98 kg 36 Praní, Color

Ariel
  • 36 p.dáv
Art. č.: 82-347330
449,90 Kč
1 p.dáv 12,49 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Podobné produkty