Obrázek Ariel Extra Clean All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

Ariel Extra Clean All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

Ariel
 • 10 p.dáv
Art. č.: 82-345130
199,90 Kč
1 p.dáv 19,99 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Citronellol, Tetrahydrolinalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil prací kapsle Discs 4v1 Color 28 praní

  Persil prací kapsle Discs 4v1 Color 28 praní

  Persil
  • 28 p.dáv
  649,90 Kč
  1 p.dáv 23,21 Kč
 • Obrázek Persil prací kapsle Discs 4v1 Universal 28 praní

  Persil prací kapsle Discs 4v1 Universal 28 praní

  Persil
  • 28 p.dáv
  649,90 Kč
  1 p.dáv 23,21 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  424,90 Kč
  1 p.dáv 16,34 Kč
 • Obrázek Persil Prací tablety 12 ks Eco Power Bars Universal

  Persil Prací tablety 12 ks Eco Power Bars Universal

  Persil
  • 12 p.dáv
  144,90 Kč
  1 p.dáv 12,07 Kč