Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 20 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 20 Praní

Ariel
  • 20 ks
Art. č.: 82-352913
449,90 Kč
1 ks 22,49 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Limonene, Linalool, 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Salicylate, Hexyl cinnamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Benzyl salicylate, Delta-Damascone, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty